Wszelkiego rodzaju rankingi tworzone są po to, aby ułatwić klientom wybór najlepszej oferty. Są one bardziej lub mniej subiektywne, jednak pomagają konsumentom podjąć decyzję. Także poniższy ranking ma na celu naświetlenie Wam sytuacji w branży ubezpieczeń na życie. Dzięki porównaniu takich elementów jak cena polisy czy odpowiadająca jej suma ubezpieczenia, mogliśmy stworzyć listę 10 najlepszych produktów ubezpieczeniowych.

1. UBEZPIECZENIAONLINE.PL

Platforma umożliwiające porównanie polis na życie

Bezpłatna wycena

Prosty formularz do wykonania w kilka chwil

20 Towarzystw Ubezpieczeniowych w ofercie

2. AXA – Złoty Środek

Możliwość indywidualnego dopasowania sposobu inwestycji

Produkt ochronno – inwestycyjny

Możliwość wyboru zakresu ubezpieczenia i czasu trwania polisy

Umowy dodatkowe: np.: trwały uszczerbek i śmierć w następstwie nieszczęśliwego wypadku czy operacja medyczna

3. ALLIANZ – Plan pełnej ochrony

Możliwość podpisania umowy u ludzi w wieku 18-70 lat

Minimalna długość trwania umowy już od 1 roku

Zmiana sumy ubezpieczenia w trakcie obowiązywania polisy

Wypłata świadczenia dziennego za pobyt w szpitalu

Możliwość poszerzenia polisy o 11 umów dodatkowych, w tym m.in. w razie choroby – wypłata w przypadku niezdolności do samodzielnej egzystencji

Składka od 50 zł miesięcznie

4. NATIONALE NEDERLANDEN – Ochrona +

Możliwość zawarcia umowy w przedziale czasowym 5-30 lat

Elastyczny zakres ochrony

Wypłata świadczenia z pominięciem procedury spadkowej

Umowy dodatkowe Dla Zdrowia i Na Wszelki Wypadek

5. GENERALI – ProFamilia

Składka już od 70 zł / miesiąc

Możliwość zmiany sumy ubezpieczenia

Rozszerzenie polisy aż o 22 umowy dodatkowe, np. pakiet umów ochronnych dla Twojego dziecka

Możliwość inwestowania w ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe

6. Aviva – Nowa Perspektywa

Ubezpieczenie chroni na wypadek 40 poważnych chorób

Rekompensata w sytuacji, gdy nie możemy zarabiać

Twoja rodzina może korzystać z prywatnej opieki medycznej

Umowy dodatkowe, np.: ubezpieczenie na życie dla partnera i dzieci

7. METLIFE – MetLife Protection

Wiek ubezpieczonego w przedziale 18-70 lat

Czas trwania ochrony od 5 do 30 lat

3 opcjonalne ubezpieczenia np. na wypadek śmierci wskutek NW) 

Możliwe zabezpieczenie kredytu hipotecznego

8. WARTA – Warta dla Ciebie i Rodziny

Oferta skierowana do osób w przedziale wiekowym 18-67 lat

3 zakresy ochrony; podstawowa, Plus i Premium

Assistance medyczny w rozszerzeniu Życie i Zdrowie Rodziny

Wysokość składki nie jest uzależniona od wieku ani od płci tylko zakresu ubezpieczenia

9. CONCORDIA – Życie Casco

Szeroki przedział wiekowy 16-70 lat

Polisa z sumą ubezpieczenia do 200 tys. zł bez badań medycznych 

Ochrona ubezpieczeniowa już następnego dnia od podpisania umowy

Stała wysokość składki niezależnie od wieku

10. PZU – Ochrona +

Możliwość wyboru sumy ubezpieczenia

Pewność stałej składki w trakcie trwania umowy

Czas trwania umowy już od 5 lat

Umowy dodatkowe takie jak np.: na wypadek ciężkiej choroby